Back

Asystent Projektanta branży sanitarnej

Jacobs

Location Pin Icon
Atlanta, GA
LOCATION

Job Description

As posted by the hiring company

Job Overview:

Jacobs jest międzynarodową firmą inżynierską świadczącą usługi w zakresie doradztwa technicznego, projektowania i zarządzania projektami inwestycyjnymi dla klientów z sektora publicznego i prywatnego. Jesteśmy obecni zarówno przy budowie obiektów przemysłowych i infrastruktury transportowej, jak i inwestycjach związanych z gospodarką wodną, ochroną przeciwpowodziową czy energetyką jądrową. Zatrudniamy ponad 50 000 pracowników na całym świecie.  

W Krakowie znajduje się Globalne Centrum Projektowe, w którym zatrudniamy już ponad 1300 inżynierów oraz ponad 1000 specjalistów różnych branż ( Ksiegowość, IT, HR, Zakupy) w ramach Centrum Usług Wspólnych.  

Wspieramy możliwości rozwoju zawodowego w motywującym i twórczym środowisku pracy. Działają u nas grupy młodych profesjonalistów „Careers Network” oraz „Women’s Network”, które proponują sesje szkoleniowe, mentoringowe, wyjazdy na konferencje, działania związane z wolontariatem.  

Rozpocznij karierę w firmie, która inspiruje i zapewnia pracę, dzięki której możesz się rozwijać i odnosić sukcesy każdego dnia.  

 

Zakres obowiązków: 

 • Udział w pracach projektowych z zakresu sieci odbioru ścieków, dystrybucji wody pitnej, układów przesyłowych;  
 • Wsparcie w sporządzaniu projektów i opracowaniu rozwiązań technicznych  z zakresu inżynierii sanitarnej: odbiór, magazynowanie i przesył ścieków komunalnych i wód opadowych, przesył wody pitnej, sieci i rurociągi tłoczne i grawitacyjne, projektowanie pompowni, hydraulika i modelowanie hydrauliczne; 
 • Udział w przygotowywanie obliczeń, modeli 3D, rysunków technicznych i raportów;  

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin 
 • Możliwość pracy w biurze lub w modelu hybrydowym 
 • Elastyczne godziny pracy ( rozpoczynamy między 7:30-9:30) 
 • „Krótkie piątki” (poniedziałek – czwartek 8.5h, piątek 6h) 
 • Pracę w doświadczonym zespole projektowym, przy międzynarodowych/długoterminowych projektach w firmie obecnej we wszystkich obszarach infrastruktury 
 • Współpracę z inżynierami z zagranicznych biur Jacobs 
 • Możliwość uczestnictwa w inicjatywach związanych z innowacją i jej praktyczne wykorzystanie w automatyzacji i optymalizacji projektowania z użyciem różnych technologii, narzędzi oraz języków programowania 
 • Członkostwo w sieciach społecznościowych Jacobs ( Women’s network, One World, PRISM, Careers Network, Collectively i innych) oraz udział w inicjatywach związanych z ich działalnością 
 • Pakiet benefitów (pakiet medyczny LuxMed, dodatkowe ubezpieczenie na życie, dofinansowanie karty Multisport, system kafeteryjny My Benefit, opieka psychologiczna) 
 • Dofinansowanie kursu j. angielskiego  
 • Coroczny zwrot kosztów członkostwa w izbie inżynierów 

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne na kierunku Inżynieria Sanitarna/Środowiska lub pokrewne 
 • 1-4 lata doświadczenia w opracowywaniu dokumentacji projektowej z zakresu zaopatrzenia w wodę, unieszkodliwiania ścieków lub sieci/instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych 
 • Doświadczenie w pracy na budowie będzie atutem 
 • Doświadczenie w projektowaniu i znajomość wymagań technicznych oraz związanych aktów prawnych na rynku polskim lub rynkach zagranicznych (EU,US lub inne) 
 • Praktyczna znajomość programu AutoCAD lub Microstation 
 • Znajomość procesu BIM i umiejętność modelowania 3D będzie dodatkowym atutem 
 • Dobra umiejętność komunikacji w języku angielskim w mowie oraz w piśmie 
 • Entuzjazm i motywacja do rozwoju i dalszej nauki